Preduzeće Bella Dormo doo Beograd je osnovano 2012 godine sa željom da se trgovinom bavi na moderan i dinamičan način.

prekrivači od vune Tag

Veliki broj ljudi smatra da se prekrivači od vune koriste isključivo tokom najhladnijih zimskih perioda. Ipak, usled univerzalnosti ovog materijala, kvalitetne vunene navlake se mogu koristiti čak i tokom leta. Vuna predstavlja tradicionalan materijal, a ima čitav niz pogodnosti u odnosu na pamuk, koji se...